برنامه ها
_

 برنامه روزانه کلاس ها

ما کلاس ها و برنامه های زیادی برای شما داریم

_

ساعت 7 صبح شروع کار مهد کودک

بچه ها وارد مهد می شوند و اماده می شوند تا روز جدیدی را کنار دوستانشون شروع کنند

ساعت 8 الی 8:20 صبحانه

از ساعت 8 تا 8 و بیست دقیقه بچه ها برای صرف صبحانه به سالن غذاخوری آرامه می روند و صبحانه می خورند .

ساعت 8:30 ورزش صبحگاهی

بچه ها بعد از صرف صبحانه برای انجام نرمش های قبل از شروع کلاس ها به همراه مربیانشون در حیاط آرامه ورزش می کنند 

ساعت 9 شروع کلاس آموزشی

از ساعت 9 صبح بچه ها به کلاس های آموزشی خودشون میرن و با معلم هاشون به آموزش های روزانه می پردازند . 

ساعت 12 صرف ناهار

ساعت 12 وقت ناهار خوردن بچه هاست که میان توی سالن غذاخوری و به همراه دوستانشون مشغول صرف ناهار می شوند .

ساعت 13 فوق برنامه بچه ها

از ساعت 13 به بعد تا زمان خداحافظی بچه ها مشغول کلاس های آموزشی فوق برنامه یا افتراسکول می شوند که شامل ، کلاس های کاکرون ، نینجا ، بازی های شطرنج و .. هستند .

ساعت 16 خداحافظی

بچه ها به همراه خانواده هاشون به سمت خانه میرن 

خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم