برنامه ها
_

دپارتمان افتراسکول

_

در دپارتمان افتراسکول بعد از صرف ناهار و استراحت ، انجام تکالیف ، کلاس رفع اشکال و در صورت تمایل خانواده ها کلاس فوق برنامه مثل شطرنج و موسیقی گذاشته خواهد شد .

منشور حقوقی کودکان
منشور حقوقی کودکان

افتراسکول

سودوکو

مولتی اسپرت

دست ورزی

نجاری تخصصی
نقاشی تخصصی زبان انگلیسی تخصصی

کارگاه آشپزی

خلاقیت و کاردستی

شعر و داستان مونته سوری

کارگاه باغبانی و نمایش خلاق

خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم