برنامه ها
_

دپارتمان زبان انگلیسی

_

زبان انگلیسی

گروه فرهنگی آرمان کودک

آرمان کودک مرکزی غیر دولتی است که به پشتوانه ی تعدادی از مدرسین زبان انگلیسی، هنر و خلاقیت به فعالیت مشغول می باشد.

گروه مخاطب این مرکز کودکان سه تا چهارده سال می باشد و تمرکز فعالیت ها بر آموزش زبان انگلیسی به این طیف سنی است.

Game Based Learning  ( G.B.L )

فراگیری بر اساس بازی از اعتقادات اصلی آرمان کودک می باشد بنابر این تجربه یک زبان جدید در قالب بازی و به صورت غیر مستقیم شکل می گیرد.

در منشور اعتقادی آرمان کودک ، بهداشت روانی کودکان جایگاه ویژه ای دارد و برهمین اساس هیچ گونه اجبار، سخت گیری و مقایسه ی بین کودکان وجود ندارد.

آرمان کودک با انواع فعالیت های متنوع در قالب فوق برنامه، جشن و جشنواره سعی در جذاب تر کردن تجربه ی یک زبان جدید دارد.

مدیریت گروه فرهنگی آرمان کودک برعهده ی آقای شریف نیا می باشد که در عین حال به آموزش و رصد فعالیت های مدرسین می پردازند. ایشان هفته ای یک روز در مجموعه ی آرامه حاظر و برنامه های آموزشی دپارتمان زبان انگلیسی مجموعه را ارائه می دهند.

در تمام آموزشها وجود تسهیلگر و هم بازی به جای مدرس مورد تاکید است.

لازم به ذکر است در برنامه ریزی های انجام شده  چهار مهارت زبانی به ترتیب و اولویت بندی زیر مورد توجه قرار می گیرند که مهارت سوم و چهارم برای گروه سنی پیش دبستانی حائز اهمیت نیست:

1 مهارت شنیداری ودرک مفاهیم

2 مهارت گفتاری

3 خواندن

4 نوشتن

تیم دپارتمان زبان انگلیسی مجموعه ی آرامه آماده ی دریافت نظرات و پاسخ به سوالات اولیاء محترم می باشد.

خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم