غذاخوری مهد کودک آرامه

بهره‌مندی از سالن غذاخوری مجزا و کاملا بهداشتی
کودکان در کنار دوستان خود در فضایی آرامبخش وعده غذایی خود را با لذت میل می‌کنند

کودکم ریخت و پاشهایش را جمع و جور نمی کند!!
کودکم ریخت و پاشهایش را جمع و جور نمی کند!!
خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم