سالن ورزشی مهد کودک آرامه

طراحی سالن ورزشی با تجهیزات ورزشی مدرن و ایمن
استفاده از کف‌پوش ورزشی جهت حفظ ایمنی کودکان
بهره‌مندی از فضای کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی برای کودکان
طراحی مناسب فضا جهت چرخش هوا و مطبوع نگاه‌داشتن هوای سالن ورزشی

خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم