برنامه ها
_

هپی کیدز و برنامه کلاس ها

ما کلاس ها و برنامه های زیادی برای شما داریم

_
منشور حقوقی کودکان
منشور حقوقی کودکان

کمپ های نیمروزی

پخش، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی به عنوان بخشی از انتقال از خانه به مدرسه.

یوگاجوانان

رویکرد آموزشی پیش دبستانی بر اساس بازی، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی.

هنرهای تجسمی

تجربیات هنر تجربی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، بیان خود، حل مسئله، ارتباطات را توسعه دهند.

آموزش گلادیاتوری

پخش، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی به عنوان بخشی از انتقال از خانه به مدرسه.

بازی فکری کودکان

رویکرد آموزشی پیش دبستانی بر اساس بازی، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی.

بهترین مهد کودک منطقه 22
بهترین مهد کودک منطقه 22

یوگا کودکان

تجربیات هنر تجربی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، بیان خود، حل مسئله، ارتباطات را توسعه دهند.

خانه خدماتارتباط با ماتماس مستقیم